مشکی مثل مرگ

رنگ محبوبمون مشکی٬ وبلاگهامون مشکی٬ رنگ ذهنیت و اندیشه مون مشکی٬ مشکی رنگ عشق نیست رنگ عزاست عشقمون رنگ عزا به خودش گرفت.
واسه امام حسین مشکی واسه امام حسن مشکی واسه علی النقی محمد تقی جواد مشکی٬ مشکی رنگ ماتمه دین و مذهب و اعتقادمون رنگ سوگ و نوحه و ماتم به خودش گرفت.
تخته سیاهامون مشکی مدادامون مشکی تو دانشگاه سفید ممنوعه٬ علم و دانش و قلممون رنگ زوال و تباهی به خودش گرفت.
ماشین متالیکمون مشکی خودنویس واترمن مون مشکی کیف سامسونت مون مشکی٬ مشکی رنگ غمه وقار و وجود و شخصیتمون رنگ غم و پریشانی به خودش گرفت.
گیسوان کمندش مشکی نرگس مست چشماش مشکی خط و خال و چشم و ابروش مشکی٬ شعر و موسیقی و عرفانمون رنگ عدم و نیستی و نابودی به خودش گرفت.
مقنعه روسریش مشکی چادرش مشکی مانتو و کیف و کفشش مشکی٬ مشکی رنگ مرگه زن و غیرت و ناموسمون رنگ سیاه مرگ به خودش گرفت.
بیا این کلاغک شوم رو که سایهء پرهای تاریکشو روی مزرعه زندگیمون انداخته با یه چـِخ ِ تدبیر فراری بدیم. بیا به پرتو طلایی خورشید خانوم اجازه بدیم کنج دلهامون رو روشن و گرم و آفتابی کنه. بیا عشقمون رو سرخ، شعرمون رو سپید، دینمون رو سبز، و وطنمون رو رنگارنگ نقاشی کنیم.

٤ امرداد ۱۳۸٧
نظرات ()
Designed by: PENDAR HOME