ترقه

تق تق ترقه تو چهارشنبه سوری ها درست مثل تیک تیک های ساعته؛ با این تفاوت که بجای یک ثانیه گذشت یک سال رو نشون میده.

۱٩ اسفند ۱۳۸٤
نظرات ()
Designed by: PENDAR HOME