سفر

جاده ای رنگ سفر

پسرک در حذر است

چشمش از وحشت یک هجر غم انگیز، تر است

فصل پاییزی تلخی در پیش

پشت سر سوز شتا

چه کند؟ پای به مرداب که بس دغدغه انگیز تر است

سرگذشتش همه هیچ

سرنوشتش چه عجولانه به در میکوبد

پسرک درب زمان بر رخ آینده گشود

جاده ای دید دراز

جاده ای رنگ سفر

و کماکان پسرک در حذر است

چشمش از وحشت یک هجر غم انگیز، تر است.

٦ فروردین ۱۳۸٥
نظرات ()
Designed by: PENDAR HOME